|
Όροι Χρήσης
Γενικοί Όροι
 
1. Η Εταιρεία
 
Το συγκεκριμένο πλαίσιο της ιστοσελίδας ferriesandtickets.com ανήκει και διευθύνεται από την εταιρεία ΑΦΟΙ ΣΥΜΙΑΚΟΥ ΑΕ που εδρεύει στον Πειραιά και επί της οδού Ακτή Μιαούλη 7-9, Τ.Κ. 185 35 με ΑΦΜ 094303987 ΔΟΥ ΦΑΕ Πειραιά, που σκοπό έχει :
 
α.Την έκδοση αεροπορικών και ακτοπλοϊκών εισιτηρίων – με εγκεκριμένες άδειες/εξουσιοδοτήσεις από την ΙΑΤΑ και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες που εξυπηρετούν προορισμούς εσωτερικού και εξωτερικού.
 
β. Την παροχή τουριστικών υπηρεσιών, κρατήσεις ξενοδοχείων εσωτερικού και εξωτερικού.
 
γ. Την έκδοση τουριστικών πακέτων εσωτερικού/εξωτερικού με πολλαπλές υπηρεσίες είτε σε μεμονωμένα άτομα είτε σε ομάδες ατόμων.
 
δ. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων στο εσωτερικό και εξωτερικό.
 
ε. Κρουαζιέρες σε εσωτερικό και εξωτερικό.
 
στ. Πρακτορεύσεις τουριστικών σκαφών και εμπορικών πλοίων.
 
2. Γενικοί Όροι Συναλλαγών
 
α. Η χρήση της ιστοσελίδας μας ferriesandtickets.com και όλες οι προσφερόμενες υπηρεσίες, εντάσσονται στους Γενικούς Όρους των εντολών κρατήσεων καθ’ οιονδήποτε τρόπο( ηλεκτρονικό, τηλεφωνικό, κατ΄ευθείαν στα γραφεία ή υποκαταστήματα της εταιρείας μας )
 
Με την κράτηση ή και αγορά οιασδήποτε εκ των ανωτέρω υπηρεσιών, κάθε χρήστης, εξυπακούεται ότι έχει αποδεχτεί όλους τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών.
 
Η εταιρεία μας και μέσω της ιστοσελίδας μας, διαμεσολαβεί μεταξύ του χρήστη και των παρόχων που συνεργάζεται και προσφέρει στους χρήστες κάθε είδους υπηρεσίες, που ο εκάστοτε πάροχος διαθέτει σε εμάς προς διάθεση στους χρήστες του ιστότοπου. Ως εκ τούτου, ο χρήστης οφείλει να λαμβάνει γνώση των όρων που διέπουν τις κρατήσεις, όπως αυτές καταγράφονται από τους παρόχους, τους οποίους εμείς έχουμε αποδεχτεί.
 
3. Κρατήσεις
 
α. Η αποδοχή εκ μέρους του χρήστη οιασδήποτε κράτησης, μετά τη συμπλήρωση της σχετικής φόρμας και αποδοχή της κράτησης μέσω της ιστοσελίδας μας ή τηλεφωνικά ή κατ΄ευθείαν από τα γραφεία μας, την θεωρούμε ως ανέκκλητη εντολή για τη διαμεσολάβησή μας με τους συνεργαζόμενους παρόχους και κατ΄αυτό τον τρόπο δεσμεύεται ο χρήστης, αποδεχόμενος τους γενικούς όρους είτε της εταιρείας μας είτε των παρόχων που προσφέρουν μέσω ημών τις υπηρεσίες τους.
 
β. Στις περιπτώσεις αλλαγών δρομολογίων αναχωρήσεων των πλοίων, των αεροπλάνων ή οιασδήποτε άλλης υπηρεσίας, για τις οποίες ευθύνεται ο πάροχος/προμηθευτής μας και έχουμε πληροφορηθεί εγκαίρως από τον προμηθευτή μας - ερχόμαστε σε επικοινωνία είτε τηλεφωνικά είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και ενημερώνουμε τον χρήστη που έχει επιλέξει μια κράτηση ή έχει εκδώσει εισιτήριο ή έχει χρεωθεί για οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία, προκειμένου να λάβει γνώση της μεταβολής της κράτησης.Στις πιο πάνω περιπτώσεις η εταιρεία μας ΑΦΟΙ ΣΥΜΙΑΚΟΥ ΑΕ ή ο ιστότοπος ferriesandtickets.com δεν φέρει καμιά απολύτως ευθύνη και θα πρέπει ο χρήστης να αποταθεί στον πάροχο της υπηρεσίας.
 
γ. Ο χρήστης που λαμβάνει μέσω ημών υπηρεσίες από τους παρόχους μας, αναλαμβάνει την ευθύνη για την τήρηση των όρων του κάθε προμηθευτή, ενημερωνόμενος από τον συγκεκριμένο πάροχο της υπηρεσίας που έχει επιλέξει.Η ΑΦΟΙ ΣΥΜΙΑΚΟΥ ΑΕ έχει το δικαίωμα να ακυρώσει τις εντολές της κράτησης μέσω της ιστοσελίδας ferriesandtickets.gr εάν ο χρήστης είναι ανακόλουθος με τους γενικούς όρους της κράτησής του. 
 
4. Τρόποι πληρωμής
 
Για κρατήσεις ή / και εκδόσεις ακτοπλοϊκών και αερ/κών εισιτηρίων και των λοιπών υπηρεσιών μας μέσω web, η πληρωμή γίνεται μόνο με την πιστωτική κάρτα ( Visa ή Master card )
 
Για τηλεφωνικές κρατήσεις υπάρχει η δυνατότητα της καταβολής της αξίας των υπηρεσιών σε έναν από τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς όπως φαίνονται αναλυτικά στην κατηγορία < ΤΡΑΠΕΖΕΣ >  της αρχικής σελίδας ή γενικά πιο κάτω ή  κατ΄ευθείαν στα γραφεία της εταιρείας μας.
 
Η αποστολή εισιτηρίων ή άλλων ταξιδιωτικών εγγράφων στο χρήστη, εκτελείται μόνον εφόσον εξοφληθεί η παρεχόμενη υπηρεσία ή έχει εγκριθεί η χρέωση της πιστωτικής κάρτας.
 
Ενδέχεται, πριν την έκδοση των εισιτηρίων ή των παραστατικών των υπηρεσιών, να ζητηθούν ορισμένα επί πλέον στοιχεία του χρήστη, που να αποδεικνύουν την πιστότητα και νομιμότητα της πιστωτικής του κάρτας.
 
Τραπεζικοί λογαριασμοί, επ΄ονόματι της εταιρείας μας « ΑΦΟΙ ΣΥΜΙΑΚΟΥ ΑΕ » που μπορείτε να καταθέτετε εμβάσματα, σε περιπτώσεις που δεν επιθυμείτε τη χρέωση της Πιστωτικής σας Κάρτας, είναι οι ακόλουθοι :
 
ALPHA Bank  125 00 2002 0100-28   IBAN: GR 0501 401 250 125 002 002 010 028
ETE   190-470928-46 IBAN: GR 4201 101 900 000 0190 470928 46
EFG Eurobank   0026 0029 27 0200 320 708 IBAN: GR 3102 600 290 000 2702 003 207 08
MARFIN EGNATIA 179 13425 IBAN: GR 080280 3010000 00001 79134 25
PIRAEUS BANK 5103-050111-182  IBAN: GR 520172 1030 0051 0305 0111 182
T – BANK  136-03-10399 IBAN: GR 4804 701 360 0001 3603 00 10399
EMPORIKI BANK  83534567  IBAN: GR 2901 201000 0000 0008 3534 567  
 
  5. Έλεγχος της κράτησης και επιβεβαίωση ορθότητας στοιχείων
 
Για την κράτηση αγοράς εισιτηρίων ή άλλων υπηρεσιών που έχετε δώσει εντολή έκδοσής τους στην ιστοσελίδα , θα λάβετε ηλεκτρονική επιβεβαίωση στο e-mail που έχετε καταχωρήσει στη φόρμα κράτησης, που θα αναφέρονται αναλυτικά τα στοιχεία των εισιτηρίων ή των υπηρεσιών που έχετε επιλέξει.
 
Σε περίπτωση τυχόν διαφορών στα στοιχεία της επιλεγείσας κράτησης, ο χρήστης οφείλέι να το γνωρίσει το δυνατό συντομότερο στην ferriesandtickets.com, ούτως ώστε, εάν υπάρχει η δυνατότητα θεραπείας του λάθους, να το διορθώσουμε.
 
6. Τρόποι αποστολής /  παραλαβής εισιτηρίων & υπηρεσιών
 
Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια εσωτερικού ή εξωτερικού αποστέλλονται και παραλαμβάνονται από τον χρήστη ΜΟΝΟ με courier, με δική του χρέωση και ανάλογα με τον τόπο παράδοσης. Σε περίπτωση παραλαβής των εισιτηρίων από τα γραφεία μας, δεν υπάρχει επί πλέον χρέωση. Το ίδιο συμβαίνει και αν η παραλαβή των εισιτηρίων γίνει από τα κεντρικά γραφεία των περισσότερων ακτοπλοϊκών εταιρειών ή στα περίπτερα των εταιρειών που βρίσκονται εντός των αποβαθρών  ή πλησίον  των πλοίων, τουλάχιστον 1 1/2 ώρα πριν την αναχώρηση τους,- όπως αναλυτικά αναφέρονται στην ανάλογη σελίδα -  προσκομίζοντας την προεκτυπωμένη εντολή ( voucher ) κράτησης των εισιτηρίων, με τα πλήρη στοιχεία  που θα έχετε στα χέρια σας.
 
Η ταυτότητα ή άλλο έγγραφο ταυτοπροσωπίας είναι απαραίτητα.
 
Τα αεροπορικά εισιτήρια εσωτερικού ή εξωτερικού τα παραλαμβάνει ο χρήστης μέσω του e-mail που έχει καταχωρήσει στη φόρμα
κράτησης ( Ηλεκτρονικά εισιτήρια, e-tickets ).
 
Εάν στο πρώτο e-mail της κράτησης, δεν αναφέρεται ο αριθμός του εισιτηρίου, τότε θα λάβετε ένα δεύτερο e-mail με όλα τα στοιχεία της κράτησης με τον αριθμό του ηλεκτρονικού εισιτηρίου, αντίγραφο του οποίου θα πρέπει να έχετε στα χέρια σας για το check-in στο αεροδρόμιο.
 
Η κράτησή σας και το εισιτήριο θα βρίσκονται παράλληλα στα συστήματα των αεροπορικών εταιρειών.
 
Προσοχή στα στοιχεία του επωνύμου και ονόματός σας να ταυτίζονται με το έγγραφο ταυτοπροσωπίας.
 
Η ταυτότητα ή άλλο έγγραφο ταυτοπροσωπίας κατά την αναχώρησή σας, είναι απαραίτητα.
 
Για κρατήσεις ξενοδοχείων, ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων ή άλλων υπηρεσιών, θα σας αποστέλλεται με e-mail, voucher, με τoν κωδικό της κράτησης, εκτυπώνοντας αντίγραφο, το οποίο θα σας ζητείται από τον πάροχο της υπηρεσίας που έχετε επιλέξει, κατά την άφιξή σας.
 
7. Ακυρώσεις – Αλλαγές
 
Ο πάροχος ακτοπλοϊκών ή αεροπορικών εισιτηρίων καθώς και οιασδήποτε άλλης υπηρεσίας ή τουριστικού προϊόντος, ορίζει την πολιτική αλλαγής ή ακύρωσης του προϊόντος που διαθέτει, χωρίς η ferriesandtickets.com να έχει οποιαδήποτε επιρροή στο ενδεχόμενο κόστος που πιθανό να δημιουργηθεί και το οποίο αναλαμβάνει ο χρήστης και μόνο. Ο χρήστης οφείλει πριν από κάθε κράτηση, να διαβάζει με προσοχή τους περιορισμούς και όρους των ναύλων και τις ειδικές περιπτώσεις αλλαγών και ακυρώσεων των εισιτηρίων, καθόσον είναι υποχρεωμένος να τους αποδεχτεί.
 
Σε περίπτωση κατά την οποία, εκ των όρων αλλαγών/ακυρώσεων εισιτηρίων ή άλλων υπηρεσιών, ο πάροχος δίνει το δικαίωμα στο χρήστη να προβεί σ΄αυτές, τότε ο χρήστης υποχρεούται να ενημερώσει με e-mail την ferriesandtickets.com προκειμένου να μεταβάλει την κράτηση, καθόσον χωρίς αυτή την εξουσιοδότηση του χρήστη, η ferriesandtickets.com δεν μπορεί να προβεί σε οποιαδήποτε μεταβολή ή τροποποίηση αυτής.
 
Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί εισιτήριο ή voucher για οποιαδήποτε υπηρεσία ή τουριστικό προϊόν και προκύψει αλλαγή ή ακύρωση, η ferriesandtickets.com προβαίνει στην αλλαγή ή ακύρωση, σύμφωνα με τους όρους του παρόχου και με χρεώσεις που ισχύουν σε όλα τα γραφεία ταξιδίων και ανάλογα με το χρόνο της μεταβολής ( ακύρωσης, αλλαγής ) και αφού έχει ζητηθεί από το χρήστη αυτή η μεταβολή.
  
Εκτός των ισχυόντων όρων αλλαγής/ακυρώσεως του ναύλου της ακτοπλοϊκής ή αεροπορικής εταιρείας, η χρέωση της υπηρεσίας που έχει προσφερθεί από την ferriesandtickets.com ανέρχεται, όσον αφορά στην αλλαγή ή ακύρωση του ναύλου ή δρομολογίου σε € 3,00 ανά εισιτήριο με ανώτατη χρέωση €10,00 για κάθε κράτηση.
 
Ιδιαίτερη προσοχή οφείλεται να επιδειχθεί στα αεροπορικά εισιτήρια μετ΄επανόδου ή πολλαπλών διαδρομών. Στις περιπτώσεις που δεν πραγματοποιηθεί ( non show ) το πρώτο σκέλος της διαδρομής, ενδέχεται να ακυρωθούν και τα επόμενα σκέλη του ταξιδιού, ή αν επιθυμεί ο χρήστης να μην πραγματοποιήσει διαδοχικά τα σκέλη του ταξιδιού του,πρέπει να επικοινωνήσει με την ferriesandtickets.com προκειμένου να γνωρίζει αν δίνεται η δυνατότητα αυτής της αλλαγής από την αεροπορική εταιρεία χωρίς επιβάρυνση ή με ποιό επί πλέον κόστος.
 
Για ακυρώσεις ή αλλαγές κρατήσεων ξενοδοχείων ή άλλων υπηρεσιών, ο χρήστης προ πάσης μεταβολής, οφείλει να επικοινωνεί με την ferriesandtickets.com
Σε οποιαδήποτε περίπτωση ακύρωσης μετά την αγορά οιασδήποτε υπηρεσίας, η προμήθεια που έχει συμπεριληφθεί στο πακέτο, δεν επιστρέφεται.
 
Σε περίπτωση αλλαγής ή ακύρωσης του δρομολογίου ή της υπηρεσίας, ευθύνη του παρόχου/προμηθευτή, η ferriesandtickets.com επιστρέφει στο χρήστη την καταβληθείσα αξία, χωρίς καμιά χρέωση.
 
8. Ευθύνη και υποχρεώσεις της ferriesandtickets.com και των χρηστών
 
Η ferriesandtickets.com έχει την υποχρέωση και ευθύνη έναντι των χρηστών της, να παραθέτει τα πραγματικά προϊόντα των προμηθευτών με τους οποίους συνεργάζεται, χωρίς να ευθύνεται για λάθη, παραλείψεις ή ελλείψεις διαθεσιμότητας ή υπεράριθμες κρατήσεις ( over bookings ) 
 εκ μέρους τούτων.
 
Η ferriesandtickets.com έχει την υποχρέωση να προσφέρει στους χρήστες, τις υπηρεσίες και προϊόντα που έχει εισπράξει απ’ αυτούς και να τους επιστρέφει τα χρήματα τα οποία δικαιούνται από ακυρώσεις, αλλαγές ναύλων κλπ, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην πολιτική κάθε παρόχου.
 
Η ferriesandtickets.com δεν ευθύνεται για ζημιά ή καταστροφή περιουσίας, για τραυματισμό ή θάνατο που ενδέχεται να δημιουργηθούν από τις προσφερόμενες υπηρεσίες του παρόχου, εκτός εάν ζητηθεί πριν την αναχώρηση, ασφάλιση του ταξιδιού, με ανάλογη χρέωση του χρήστη.
 
Η ferriesandtickets.com δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις, ακυρώσεις δρομολογίων που εξαρτώνται από απεργίες κοινωνικών ομάδων, ανωτέρα βία λόγω καιρικών συνθηκών ή άλλων αιτιών,  που δεν έχει δυνατότητα παρέμβασης ή αποτροπής.
 
Η ferriesandtickets.com δεν ευθύνεται για δημοσίευση προσωπικών δεδομένων ή πληροφορίες των χρηστών, εάν τούτα χρησιμοποιηθούν από τους παρόχους/προμηθευτές.
 
Ο χρήστης της ιστοσελίδας ferriesandtickets.com έχει την υποχρέωση και οφείλει να αποδέχεται τους όρους χρήσης όπως αυτοί αναφέρονται, χωρίς να μετέρχεται παράνομους τρόπους, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί βλάβη και κακή λειτουργία στις προσφερόμενες υπηρεσίες προς τον διαδικτυακό χώρο, και να προκύψει αλλοίωση των δεδομένων.
 
Κυρίως ο χρήστης δεν πρέπει να είναι ανήλικος και να αναλάβει την ευθύνη να προστατεύει τον χώρο από ανήλικους χρήστες.
 
9. Πνευματικά Δικαιώματα
 
Η ιστοσελίδα ferriesandtickets.com ανήκει κατ’ αποκλειστικότητα στην κυριότητα της ΑΦΟΙ ΣΥΜΙΑΚΟΥ ΑΕ, απαγορευομένης της οποιασδήποτε αντιγραφής, μεταφοράς παραποίησης και οποιασδήποτε άλλης ενέργειας που να αντιβαίνει το νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
 
10. Τροποποίηση όρων χρήσης της ιστοσελίδας
 
Η ferriesandtickets.com έχει το δικαίωμα τροποποίησης και ανανέωσης των όρων συναλλαγής, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των χρηστών. Κάθε χρήστης θα προσαρμόζεται με τους όρους που ισχύουν κατά το χρόνο της ολοκλήρωσης της κράτησης των υπηρεσιών που ενδιαφέρεται και που έχει εξοφλήσει την αξία τούτων.
 

 

Παραλαβή Εισιτηρίων Όροι Χρήσης
Πληρωμές - Τράπεζες Ασφάλεια Συναλλαγών
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Συχνές Ερωτήσεις